• /ə´sʌndə/

  Thông dụng

  Phó từ

  Riêng ra, xa ra, cách xa nhau (hai vật)
  Rời ra, rời ra từng mảnh
  to tear something asunder
  xé vật gì ra thành từng mảnh
  to break (cut) asunder
  bẻ làm đôi, chặt rời ra


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adverb
  together

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X