• /¸diskə´nektid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bị rời ra, bị cắt rời ra, bị tháo rời ra; bị phân cách ra
  (điện học) bị ngắt, bị cắt (dòng điện...)
  Rời rạc, không có mạch lạc (bài nói, bài viết)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bị phân ly
  bị cắt (mạch)

  Toán & tin

  gián đoạn, không liên thông
  totally disconnected
  (tôpô học ) hoàn toàn gián đoạn

  Kỹ thuật chung

  bị ngắt
  ngắt
  ADM (asynchronousdisconnected mode)
  chế độ ngắt không đồng bộ
  asynchronous disconnected mode (ADM)
  chế độ ngắt bất đồng bộ
  Asynchronous Disconnected Mode (ADM)
  chế độ ngắt kết nối không đồng bộ
  disconnected mode (DM)
  chế độ ngắt
  Disconnected Mode (HDLC) (DM)
  Chế độ ngắt (HDLC)
  disconnected phase
  pha ngắt
  NDM (normaldisconnected mode)
  chế độ ngắt chuẩn
  normal disconnected mode (NDM)
  chế độ ngắt chuẩn
  Normal disconnected Mode (NDM)
  chế độ ngắt kết nối thông thường
  power disconnected (state)
  trạng thái ngắt điện
  ngưng kết nối
  disconnected mode (DM)
  chế độ ngưng kết nối
  disconnected phase
  pha ngưng kết nối
  gián đoạn
  totally disconnected
  hoàn toàn gián đoạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X