• Đo lường & điều khiển

    điều khiển không đồng bộ

    Giải thích EN: A method of control based on real time rather than predetermined portions of a fixed machine cycle. Thus, asynchronous device. Giải thích VN: Phương pháp điều khiển dựa vào thời gian thực của chu kỳ máy cố đinh. Xem thêm phần Thiết bị không đồng bộ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X