• /ə´θwɔ:t/

  Thông dụng

  Giới từ & phó từ

  Ngang qua, xiên xéo, từ bên này sang bên kia
  to throw a bridge athwart a river
  bắc cầu qua sông
  Trái với, chống với, chống lại
  to be athwart someone's plans
  chống lại (cản trở, làm hỏng) kế hoạch của ai

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cắt ngang
  nghiêng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  across , against , crosswise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X