• /¸ætəmai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác atomisation

  Danh từ

  Sự nguyên tử hoá
  Sự tán nhỏ
  Sự phun

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự phun mù

  Điện lạnh

  sự phun bụi nước
  sự phun sương

  Kỹ thuật chung

  phun
  atomization freezing
  kết đông bằng phun sương
  atomization of liquid fuel
  phun nhiên liệu lỏng
  atomization of water
  sự phun bụi nước
  centrifugal atomization
  phun bụi ly tâm
  oil atomization
  phun dầu
  sự phun thành bụi
  sự tán nhỏ

  Kinh tế

  sự tán nhỏ

  Địa chất

  sự phun thành bụi, sự tưới (nước)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X