• /sen´trifjugəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ly tâm
  centrifugal force
  lực ly tâm
  centrifugal machine
  máy ly tâm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ly tâm [ly tâm]

  Cơ - Điện tử

  (adj) li tâm

  Kỹ thuật chung

  ly tâm
  máy ly tâm
  máy nén ly tâm

  Địa chất

  ly tâm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  centripetal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X