• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Đo lường & điều khiển

  bị tắt dần

  Giải thích EN: Of a signal, having decreased in passing through a control system or control element. Giải thích VN: Tín hiệu bị giảm dần khi đi qua hệ thống điều khiển hoặc nhân tố điều khiển.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X