• /´pa:siη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi qua, sự trôi qua (thời gian...)
  the passing of time
  sự đi qua của thời gian
  the passing of the years
  sự đi qua của năm tháng
  Sự kết thúc; sự chết
  the passing of the old year
  sự kết thúc của năm cũ (tức là đêm giao thừa)
  they all mourned his passing
  mọi người đều thương tiếc cái chết của ông ta
  in passing
  một cách tình cờ, ngẫu nhiên, nhân tiện
  mention something in passing
  tình cờ nêu lên cái gì

  Tính từ

  Thoáng qua, ngắn ngủi
  a passing thought
  một ý nghĩ thoáng qua
  Ngẫu nhiên, giây lát, tình cờ, nhân tiện
  a passing glance
  một cái nhìn ngẫu nhiên

  Phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) hết sức, vô cùng
  passing rich
  hết sức giàu

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  sự chạy qua

  Kỹ thuật chung

  chuyển
  argument passing
  chuyển đối số
  Damage to the Works, passing of risk
  chuyển giao rủi ro về hư hỏng công trình
  message passing
  sự chuyển thông báo
  Message Passing Interface (MPI)
  giao diện chuyển tiếp tin báo
  parameter passing
  chuyển tham số
  parameter passing
  sự chuyển tham số
  passing of control
  sự chuyển điều khiển
  token-passing ring network
  mạng vòng chuyển thẻ bài
  qua
  vượt qua
  passing lane
  làn đường vượt qua
  passing sight distance
  tầm ngắm vượt quá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X