• /¸ætri´bju:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quy kết
  Quyền hạn được giao, thẩm quyền
  functions and attributions of the administrative tribunal
  chức năng và quyền hạn của toà án hành chính

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  quyền hạn được giao
  sự quy kết

  Kỹ thuật chung

  thuộc tính

  Giải thích VN: Ví dụ trong cơ sở dữ liệu, tên hoặc cấu trúc của một trường cũng được xem là thuộc tính của một khoản tin. Ví dụ, các trường Name, Phone number là thuộc tính của từng khoản tin trong cơ sở dữ liệu Phone List; cấu trúc của mỗi trường như kích cỡ, kiểu dữ liệu... cũng là những thuộc tính của khoản tin.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X