• BrE & NAmE /əd'mɪnɪstrətɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) hành chính, (thuộc) quản trị
  (thuộc) chính quyền, (thuộc) nhà nước
  administrative affairs
  công việc nhà nước, công việc quản lý
  administrative power
  chính quyền

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hành chánh

  Kinh tế

  thuộc chính quyền
  thuộc hành chính
  thuộc quản trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X