• /ɔ:´tɔnəməs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tự trị
  an autonomous territory
  lãnh thổ tự trị

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tự quản
  AS (autonomoussystem)
  hệ thống tự quản
  autonomous system (AS)
  hệ thống tự quản

  Điện

  tự xử lý

  Kỹ thuật chung

  độc lập
  tự sinh
  autonomous investment
  đầu tư tự sinh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  dependent , subject

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X