• /dɪˈpɛndənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác dependant

  Danh từ

  Người phụ thuộc vào người khác
  Người dưới, người hầu
  Người sống dựa vào người khác; người nhà (sống dựa vào lao động chính)
  Người được bảo hộ, người được che chở

  Tính từ

  Phụ thuộc, lệ thuộc
  a dependent country
  nước phụ thuộc
  dependent variable
  (toán học) biến số phụ thuộc, cái biến phụ thuộc
  Dựa vào, ỷ vào
  to be dependent on someone
  dựa vào ai mà sống
  Nghiện
  nghiện rượu
  to be dependent on alcohol

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phụ thuộc
  algebraically dependent
  phụ thuộc đại số
  lincarly dependent
  phụ thuộc tuyến tính


  Kỹ thuật chung

  lệ thuộc
  dependent variable
  biến sô lệ thuộc
  phụ thuộc
  algebraically dependent
  phụ thuộc đại số
  code dependent system
  hệ phụ thuộc mã
  code-dependent system
  hệ thống mã phụ thuộc
  CODIL (contextdependent information language)
  ngôn ngữ thông tin phụ thuộc ngữ cảnh
  computer dependent
  phụ thuộc máy tính
  computer dependent language
  ngôn ngữ phụ thuộc máy
  computer dependent language
  ngôn ngữ phụ thuộc máy tính
  context dependent
  phụ thuộc ngữ cảnh
  dependent code
  mã phụ thuộc
  dependent equations
  phương trình phụ thuộc
  dependent event
  biến cố phụ thuộc
  dependent exchange
  tổng đài phụ thuộc
  dependent failure
  sự cố phụ thuộc
  dependent logic unit
  thiết bị logic phụ thuộc
  dependent of
  phụ thuộc vào
  dependent segment
  đoạn phụ thuộc
  dependent station
  trạm phụ thuộc
  dependent system of heating supply
  hệ thống cấp nhiệt phụ thuộc
  dependent variable
  biến phụ thuộc
  Device Dependent Graphics Layer (DDGL)
  lớp đồ họa phụ thuộc thiết bị
  direct dependent segment
  đoạn phụ thuộc trực tiếp
  fast path dependent region
  vùng phụ thuộc đường truyền nhanh
  FDC frame dependent control mode
  chế độ điều khiển phụ thuộc khung
  frame-dependent control mode (FDC)
  chế độ điều khiển phụ thuộc khung
  linearly dependent
  phụ thuộc tuyến tính
  Low Cost Fibre-Physical Medium Dependent (LCF-PMD)
  Sợi quang chi phí thấp-Phụ thuộc môi trường vật lý
  machine dependent
  phụ thuộc vào máy
  machine dependent system
  hệ phụ thuộc máy tính
  machine-dependent
  phụ thuộc máy
  machine-dependent (a-no)
  phụ thuộc vào máy
  MDI (mediumdependent interface)
  giao diện phụ thuộc môi trường
  Medium Dependent Interface (MDI)
  giao diện phụ thuộc môi trường
  Pair Physical Medium Dependent (FDDI) (TP-PMD)
  Phụ thuộc môi trường vật lý của đôi dây xoắn (FDDI)
  Physical Medium Dependent (FDDI) (PMD)
  Phụ thuộc môi trường vật lý (FDDI)
  Polarization dependent Loss (PDL)
  suy hao phụ thuộc phân cực
  pressure dependent
  phụ thuộc áp lực
  pressure dependent
  phụ thuộc áp suất
  sequential dependent segment
  đoạn phụ thuộc tuần tự
  site-dependent
  phụ thuộc vào vị trí (lắp đặt)
  software-dependent
  phụ thuộc phần mềm
  Sub-Network Dependent Convergence Function (SNDCF)
  chức năng hội tụ phụ thuộc mạng con
  SUB-Network Dependent Convergence Protocol (SNDCP)
  giao thức hội tụ phụ thuộc mạng con
  temperature-dependent
  phụ thuộc nhiệt độ
  temperature-dependent resistor
  điện trở phụ thuộc nhiệt độ
  time-dependent
  phụ thuộc thời gian
  User-Dependent Call Connection Delay (UCCD)
  trễ kết nối cuộc gọi phụ thuộc thuê bao
  voltage dependent resistor
  điện trở phụ thuộc điện áp
  voltage-dependent resistor
  điển trở phụ thuộc điện áp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X