• /¸ɔ:toustə´biliti/

  Xây dựng

  sự tự ổn định
  tính tự ổn định

  Đo lường & điều khiển

  tự cân bằng

  Giải thích EN: The ability of a device to maintain its position under or through the control of a servomechanism. Giải thích VN: Khả năng của một thiết bị duy trì trạng thái cân bằng bởi sự điều khiển của một cơ cấu phụ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X