• /´dʒɔki/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cưỡi ngựa đua, dô kề
  Jockey Club
  hội đua ngựa (ở Anh, nắm các cuộc đua ngựa)
  Người hầu, người dưới

  Động từ

  Cưỡi ngựa đua, làm dô kề
  Lừa bịp, lừa phỉnh, dùng mánh khoé để dành thắng lợi
  to jockey someone out of something
  lừa bịp ai lấy cái gì
  to jockey someone into doing something
  lừa phỉnh ai làm gì
  to jockey for position
  dùng mẹo khôn khéo để giành ưu thế (trong cuộc đua thuyền...); giành lấy lợi về mình một cách không chính đáng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bánh gạt
  con lăn căng
  puli căng
  jockey pulley or wheel
  puli căng đai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X