• /¸ævədə´pɔiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hệ thống cân lường Anh Mỹ (trừ kim loại quý, kim cương, ngọc ngà và thuốc)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trọng lượng, sức nặng (tục) sự nặng cân, sự to béo đồ sộ
  a woman of much avoirdupois
  một bà to béo đồ sộ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hệ thống cân dùng “pao” làm đơn vị

  Kỹ thuật chung

  trọng lượng

  Kinh tế

  hệ đo trọng lượng Anh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X