• Xây dựng

    đường gờ sau

    Giải thích EN: The return of the margin of a door jamb or window jamb that projects beyond a wall. Giải thích VN: Sự trở lại của rìa của thanh dọc khung cửa đi hoặc thanh dọc khung cửa sổ nhô ra khỏi tường.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X