• /ˈmɑrdʒɪn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mép, bờ, lề, rìa
  on the margin of a lake
  trên bờ hồ
  in the margin of the page
  ở lề trang sách
  Số dư, số dự trữ
  a margin of 60 dongs
  một số tiền dự trữ 600 đồng
  Lợi nhuận, lãi suất
  (thương nghiệp) lề (số chênh lệch giữa giá vốn và giá bán)
  to escape death by a narrow margin
  suýt chết

  Ngoại động từ

  Đặt lề, ghi ngoài lề

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Biên, mép, rìa, lề, giới hạn

  Chứng khoán

  Khoản đặt cọc
  1. Saga.vn

  Toán & tin

  bờ, biên, giới hạn, cận; lượng dữ trữ
  margin of safety
  hệ số an toàn

  Xây dựng

  khoảng lề
  khung bản đồ
  dải biên
  dải đường biên

  Y học

  bờ, rìa

  Kỹ thuật chung

  biên
  absolute stability margin
  biên ổn định tuyệt đối
  back margin
  lề biên
  gain margin
  biên hệ số khuếch đại
  margin of error
  biên lỗi
  margin of safety
  biên độ an toàn
  phase margin
  biên pha
  sea margin
  bờ biển
  bờ
  cận
  cạnh
  lượng thừa
  size margin
  lượng thừa kích thước
  khoảng cách
  khuôn
  dung sai
  interference margin
  dung sai nhiễu
  link margin
  dung sai liên lạc
  margin below threshold
  dung sai bên dưới ngưỡng
  margin over noise
  dung sai tiếng ồn
  size margin
  dung sai kích thước
  threshold margin
  dung sai ngưỡng
  đường gờ
  đường viền
  lề
  lượng dư
  margin of safety
  lượng dư bền
  size margin
  lượng dư kích thước
  lượng dự trữ
  giới hạn
  chilled margin
  giới hạn đã nguội
  margin of error
  giới hạn lỗi
  margin of error
  giới hạn sai số
  margin of safety
  giới hạn an toàn
  phase margin
  lề pha giới hạn pha
  safety margin
  giới hạn an toàn
  mép

  Kinh tế

  biên độ
  margin of safety
  biên độ an toàn
  biên hạn
  margin of solvency
  biên hạn khả năng thanh toán
  biên lợi
  margin of profit
  biên lợi nhuận
  narrow margin
  biên lợi thấp
  net profit margin
  biên lợi nhuận ròng
  profit margin
  biên lợi nhuận
  bên lề
  biên
  at the margin
  tại biên
  buying on margin
  theo tài khoản biên
  deals on margin
  giao dịch trên biên
  excess margin
  vốn biên dư đôi
  extensive margin
  biên tế quảng canh
  interest-rate margin
  biên tế lãi suất
  manufacturing margin
  biên tế chế tạo
  margin account
  tài khoản biên
  margin account
  tài khoản biên tế
  margin agreement
  thỏa ước về tài khoản biên
  margin analysis
  phân tích biên
  margin buyer
  người mua biên tế
  margin buyer
  người mua biên tế (người mua ngẫu nhiên)
  margin call
  gọi vốn biên
  margin dealing
  giao dịch biên
  margin department
  ban tài khoản biên
  margin of profit
  biên lãi
  margin of profit
  biên lợi nhuận
  margin of profit
  biên tế lợi nhuận
  margin of profitableness
  biên tế có thể có lãi
  margin of safety
  biên độ an toàn
  margin of safety
  biên an toàn
  margin of safety
  biên tế an toàn
  margin of solvency
  biên hạn khả năng thanh toán
  margin of utilization
  biên tế sử dụng
  margin security
  chứng khoán biên
  narrow margin
  biên lợi thấp
  net margin
  biên ròng
  net profit margin
  biên lợi nhuận ròng
  price-cost margin
  biên tế giá-phí
  profit margin
  biên lợi nhuận
  profit margin ratio
  tỷ suất lợi nhuận biên
  variation margin
  tiền ký quỹ biến động giá cả (ở Sở giao dịch hàng hóa)
  biên tế
  extensive margin
  biên tế quảng canh
  interest-rate margin
  biên tế lãi suất
  manufacturing margin
  biên tế chế tạo
  margin account
  tài khoản biên tế
  margin buyer
  người mua biên tế
  margin buyer
  người mua biên tế (người mua ngẫu nhiên)
  margin of profit
  biên tế lợi nhuận
  margin of profitableness
  biên tế có thể có lãi
  margin of safety
  biên tế an toàn
  margin of utilization
  biên tế sử dụng
  price-cost margin
  biên tế giá-phí
  biên tế biên hạn
  biên vực
  bờ
  giới hạn
  credit margin
  giới hạn tín dụng
  margin error
  giới hạn sai sót
  safety margin
  giới hạn an toàn
  sai biệt giá
  retail margin
  sai biệt giá bán lẻ
  retail margin
  sai biệt giá bán lẻ (giữa giá mua vào và giá bán ra)
  số dư
  sự chênh lệch
  suất lợi nhuận
  profit margin ratio
  tỷ suất lợi nhuận biên
  tiền lời

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  center , core , interior

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X