• /'bækstei/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) ( số nhiều) dây néo sau (néo cột buồm)
  Cái chống lưng, cái đỡ sau lưng

  Cơ khí & công trình

  thanh chống sau

  Kỹ thuật chung

  dây căng
  backstay anchor
  neo dây căng
  dây kéo
  dây néo
  dây néo sau

  Giải thích EN: A support that prevents a standing object from moving or falling forward. Giải thích VN: Một loại giá giữ cho vật không bị dịch chuyển hay đổ về phía sau.

  thanh chống xiên

  Xây dựng

  thanh chống xiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X