• /'bækwədz/

  Thông dụng

  Phó từ

  (như) backward
  backwards and forwards
  xuôi ngược, tới lui

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lùi về phía sau
  về phía sau

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  about , around , back , rearward , backward , round

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X