• /[´beilif]/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quan khâm sai của vua Anh
  Chấp hành viên ở toà án
  Người quản lý của địa chủ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người mõ tòa
  nhân viên chấp hành
  nhân viên chấp hành (ở tòa án)
  thừa phát lại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X