• /¸ouvə´siə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giám thị
  Đốc công

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đốc công

  Kinh tế

  cai thợ
  đốc công
  giám công
  thợ cả
  trưởng kíp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X