• Xây dựng

    cọc buộc thuyền hình chuông

    Giải thích EN: A dolphin with a heavy bell- shaped cap; used to absorb the impact of a ship. Giải thích VN: Cọc buộc thuyền có đầu hình chuông; dùng để giảm tác động của nước vào thuyền.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X