• Kinh tế

  cán cân thanh toán
  action balance of payments
  cán cân thanh toán dư thừa
  deficit of the balance of payments
  thâm hụt cán cân thanh toán
  equilibrium of balance of payments
  sự quân bình cán cân thanh toán (quốc tế)
  negative balance of payments
  cán cân thanh toán âm
  negative balance of payments
  cán cân thanh toán thiếu hụt
  passive balance of payments
  cán cân thanh toán thiết hụt
  passive balance of payments
  cán cân thanh toán thiếu hụt
  positive balance of payments
  cán cân thanh toán có dư
  unfavourable balance of payments
  cán cân thanh toán bất lợi, thiếu hụt
  unfavourable balance of payments
  cán cân thanh toán thiếu hụt
  worsening in the balance of payments
  tình trạng tệ hại thêm của cán cân thanh toán

  Xây dựng

  cân bằng thanh toán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X