• (đổi hướng từ Worsening)
  /´wə:sən/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho xấu hơn, làm cho tồi hơn, làm cho tệ hơn
  the drought had worsened their chances of survival
  hạn hán làm cho khả năng sống sót của chúng càng mong manh hơn
  (thông tục) thắng

  Nội động từ

  Trở nên xấu hơn, trở nên tồi hơn, trở nên tệ hơn
  the patient's condition worsen during the night
  tình trạng người bệnh đêm qua đã tồi tệ hơn

  Hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X