• Xây dựng

  van (cân bằng đẳng áp)

  Kỹ thuật chung

  van cân bằng

  Giải thích EN: A valve that controls the flow of liquid in a pipe. Also, balancing plug cock. Giải thích VN: Loại van điều tiết dòng chảy trong ống dẫn. Còn gọi là :balancing plug cock.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X