• /´bæləs¸treid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hàng lan can, hàng chấn song bao lơn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hàng lan can

  Giải thích EN: A row of short columns (balusters) topped by a handrail.

  Giải thích VN: Một hàng cột ngắn (lan can) có chóp là các tay vịn.

  Kỹ thuật chung

  lan can
  tay vịn
  tay vịn lan can
  thanh tựa
  tường phòng hộ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  handrail , post , rail

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X