• /´beis¸bɔ:n/

  Thông dụng

  Tính từ
  Xuất thân tầm thường, xuất thân tầng lớp dưới
  Đẻ hoang (trẻ)
  Đê tiện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X