• /'bæstəd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hoang
  a bastard child
  đứa con hoang
  Giả mạo, pha tạp, lai; lai căng (ngôn ngữ)
  bastard French
  tiếng Pháp lai căng
  Loại xấu
  bastard sugar
  đường loại xấu

  Danh từ

  Con hoang
  Vật pha tạp, vật lai
  Kẻ đáng khinh, kẻ tàn nhẫn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) xấu, tạp, thô

  Kỹ thuật chung

  thô
  tạp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  legitimate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X