• Xây dựng

    vòm cuốn hợp ba tâm, vòm cuốn bán elip

    Giải thích EN: A low-crowned (flattened) arch drawn from three or more centers. Also, SEMIELLIPTICAL ARCH, MULTICENTERED ARCH. Giải thích VN: Vòm được làm phẳng bằng cách kéo, giằng từ ba hay nhiều hơn các tâm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X