• Kỹ thuật chung

    đá sọc

    Giải thích EN: A stone surface covered with narrow parallel striations that have been scored by hand with a batting tool. Giải thích VN: Phiến đá trên đó người ta khắc những đường kẻ sọc song song bằng tay với một cái chàng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X