• Xây dựng

  cửa nẹp

  Giải thích EN: A door formed with battens oriented side to side and reinforced with additional battens fastened horizontally. Giải thích VN: Một cửa hình thành bởi các thanh nẹp dọc được đặt sát cạnh nhau và được liên kết với nhau bởi cá thanh nẹp ngang ở mặt sau.

  cửa ván

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X