• /ə´diʃənəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thêm vào, phụ vào, tăng thêm
  an additional charge
  phần tiền phải trả thêm
  an additional part
  phần phụ vào

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  để pha

  Kỹ thuật chung

  bổ sung
  additional air
  không khí bổ sung
  additional character
  ký tự bổ sung
  additional characters
  các ký tự bổ sung
  additional deal load
  tĩnh tải bổ sung sau
  additional entry
  mục bổ sung
  additional error
  sai số bổ sung
  additional freight
  cước vận tải bổ sung
  additional instruction
  lệnh bổ sung
  additional insurance
  bảo hiểm bổ sung
  additional item
  mục bổ sung
  additional keyboard
  bàn phím bổ sung
  additional memory
  bộ nhớ bổ sung
  additional physical rendition (PD PR)
  biểu diễn vật lý bổ sung
  additional premium
  phí bảo hiểm bổ sung
  additional prestressing
  sự căng bổ sung
  additional record
  bản ghi bổ sung
  additional resistor
  điện trở bổ sung
  additional service
  dịch vụ bổ sung
  additional signal
  tín hiệu bổ sung
  additional storage
  bộ nhớ bổ sung
  additional tension
  sự căng bổ sung
  additional texture
  kết cấu bổ sung
  Additional Trunk Capacity (ATC)
  dung lượng trung kế bổ sung
  additional ventilation
  sự thông gió bổ sung
  additional ventilation
  thông gió bổ sung
  additional winding
  cuộn dây bổ sung
  tamping of the joint with additional ballast
  chèn mối nối có bổ sung ba-lát
  để thêm
  được thêm vào
  phần thêm vào
  phụ
  phụ thêm
  additional allocation
  sự trợ cấp phụ thêm
  additional feature
  đặc điểm phụ thêm
  additional load
  tải trọng phụ thêm
  thêm
  additional air humidification
  sự làm không khí ẩm thêm
  additional allocation
  sự trợ cấp cộng thêm
  additional allocation
  sự trợ cấp phụ thêm
  additional allotment
  sự định dùng thêm vào
  additional compaction
  sự đầm thêm
  additional element
  bộ phận thêm
  additional feature
  đặc điểm phụ thêm
  additional insurance
  sự bảo hiểm thêm
  additional load
  tải trọng phụ thêm
  additional mass
  khối lượng thêm
  additional payments, claims procedure
  thủ tục đòi thanh toán thêm
  additional prestressing
  sự căng thêm
  additional service
  nghiệp vụ cộng thêm (vào)
  additional service
  dịch vụ cộng thêm (vào)
  additional tension
  sự căng thêm
  additional variable
  biến thêm
  claims for additional payment, procedure
  thủ tục đòi thanh toán thêm
  driving additional pile
  đóng cọc thêm

  Địa chất

  cộng phụ thêm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  necessary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X