• (đổi hướng từ Bayoneted)
  /'beiənit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lưỡi lê

  Ngoại động từ

  Đâm bằng lưỡi lê

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Chốt ghép, chốt cài, lưỡi lê

  Chốt ghép, chốt cài, lưỡi lê

  Kỹ thuật chung

  lưỡi lê
  bayonet base
  đế đèn kiểu lưỡi lê
  bayonet joint
  khớp nối điện lưỡi lê
  Bayonet Network Connector (BNC)
  đầu nối mạng kiểu lưỡi lê

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  knife , pierce , stab

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X