• / kə'nektə(r)/

  Thông dụng

  Xem connect

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đầu dây nối

  Ô tô

  giắc cắm
  giắc nối
  blade connector
  phiến giắc nối (dây điện)

  Toán & tin

  bộ (phận) nối
  bộ kết nối
  cái nối

  Xây dựng

  bộ phận liên kết
  cái đầu nối
  mối nối kết

  Điện

  con nối
  đầu nối dây

  Kỹ thuật chung

  bộ ghép
  waveguide connector
  bộ ghép ống dẫn sóng
  bộ nối

  Giải thích EN: Any device that links or holds together objects or parts.  Industrial Engineering. the symbol on a flow chart that indicates the flow has moved to another point. Giải thích VN: Các thiết bị dùng để nối hay giữ các vật thể hay các thành phần với nhau. Kỹ thuật công nghiệp. Biểu tượng trên một lưu đồ chỉ ra lưu đồ di chuyển tới một phần khác.

  bộ nối cáp
  bộ nối có chốt
  male connector
  bộ nối có chốt cắm
  bộ phận nối
  cable connector
  bộ phận nối cáp
  threaded connector
  bộ phận nối khía ren (măng song)
  cầu nối
  kẹp
  kẹp nối
  khớp nối
  apex connector
  khớp nối ở đỉnh
  apex connector
  đầu nối, khớp nối ở đỉnh
  hose connector or union, coupling, nipple
  khớp nối hai đầu ống
  romex connector
  khớp nối dữ dây Romex
  romex connector
  khớp nối giữ dây Romex
  three-way connector
  khớp nối ba
  two-way connector
  khớp nối đôi
  đầu kẹp
  đầu nối
  mối nối
  ống ghép nối
  ống nối
  phích cắm
  connector socket
  hộp phích cắm
  connector socket
  đầu nối có phích cắm
  male connector
  phích cắm đực
  plug connector
  hộp phích cắm
  plug connector
  đầu nối có phích cắm
  plug-type connector
  bộ nối kiểu phích cắm
  phích nối

  Địa chất

  bộ liên kết, bộ nối, khớp nối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X