• /bi´houldə/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người xem, người ngắm; khán giả
  Người chứng kiến, người được mục kích

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X