• /ə'bzɜ:ver/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người theo dõi, người quan sát
  Người tuân theo, người tôn trọng
  Người dự thính, quan sát viên
  an observer of the law
  người dự thính, quan sát viên (hội nghị)
  (hàng không) người theo dõi phát hiện mục tiêu (trên máy bay ném bom)
  (quân sự) người theo dõi phát hiện máy bay địch (ở một đơn vị phòng không)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  quan trắc viên

  Đo lường & điều khiển

  người ngắm đo
  nhân viên trắc địa
  máy quan sát đánh giá tính trạng

  Giải thích EN: A linear system that is driven by another linear system to produce an output that is a linear function of the state of the driving system. Also, STATE ESTIMATOR OR STATE OBSERVER.

  Giải thích VN: Một hệ thống tuyến tính được điều khiển bởi một hệ thống tuyến tính khác tạo ra một đầu ra là một chức năng của tình trạng của hệ thống điều khiển.

  Kỹ thuật chung

  người quan sát
  junior observer
  người quan sát chính
  người quan trắc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X