• /ˈspɛkteɪtər , spɛkˈteɪtər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu..)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khán giả

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X