• /´ɔn¸lukə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người xem; người bàng quan
  TV onlooker
  khán giả truyền hình


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X