• /bi´leitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đến muộn, đến chậm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  early , on time , punctual , timely

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X