• /dɪˈfɜrd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bị hoãn lại

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  trả chậm
  deferred freight payment
  trả chậm cước vận chuyển

  Đo lường & điều khiển

  bị trì hoãn

  Kỹ thuật chung

  hoãn
  deferred acknowledgement of receipt
  sự báo nhận trì hoãn
  deferred acknowledgement of receipt
  sự ghi nhận trì hoãn
  deferred address
  địa chỉ trì hoãn
  deferred entry
  ngõ vào trì hoãn
  deferred entry
  nhập trì hoãn
  deferred exit
  ngõ ra trì hoãn
  deferred I/O
  nhập/xuất trì hoãn
  deferred input-output
  nhập xuất trì hoãn
  Deferred Maintenance Alarm (DMA)
  cảnh báo bảo dưỡng có trì hoãn
  deferred print
  in trì hoãn
  deferred printing
  sự in trì hoãn
  Deferred Procedure Call (DPC)
  cuộc gọi thủ tục bị trì hoãn
  deferred punch
  đục trì hoãn
  deferred shock
  sốc từ hoãn
  deferred status
  trạng thái trì hoãn
  deferred step
  bước trì hoãn
  được tạm hoãn
  được trì hoãn

  Kinh tế

  bị hoãn lại

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X