• /'tɑ:di/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chậm chạp, thiếu khẩn trương, đà đẫn (về hành động, xảy ra, di chuyển)
  tardy progress
  tiến bộ chậm
  Chậm, muộn, trễ (về hành động, người)
  be tardy for/to school
  trễ giờ đi học


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X