• /'ouvə'dju:/

  Thông dụng

  Tính từ

  Quá chậm
  the train was overdue
  xe lửa đến quá chậm
  Quá hạn
  these bills are overdue
  những hoá đơn này đã quá hạn

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  sự quá chậm trễ

  Kỹ thuật chung

  quá hạn

  Kinh tế

  quá hạn
  quá hạn (chưa trả)
  quá hạn thanh toán
  trễ hạn thanh toán

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  early , paid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X