• Cơ khí & công trình

    giới hạn uốn

    Giải thích EN: In any material, the length of the arc of the neutral axis between the axis points along a bend. Giải thích VN: Ở trong vật liệu, độ dài của của hình vòng cung của các trục tâm giữa các đầu trục dọc theo điểm uốn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X