• /is´tʃu:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tránh làm (việc gì...)
  Kiêng cữ (thức ăn...)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  embrace , like , love

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X