• /bai´steibl/

  Toán & tin

  hai trạng thái
  bistable (trigger) circuit
  mạch hai trạng thái
  bistable circuit
  mạch hai trạng thái bền
  bistable trigger circuit
  mạch hai trạng thái
  bistable trigger circuit
  mạch trigger hai trạng thái bền
  ổn định kép
  bistable circuit
  mạch ổn định kép
  song ổn định

  Điện lạnh

  hai trạng thái bền

  Kỹ thuật chung

  lưỡng ổn
  bistable amplifier
  bộ khuếch đại lượng ổn
  bistable circuit
  mạch lưỡng ổn
  bistable latch
  mạch trigơ lưỡng ổn
  bistable magnetic core
  lõi từ lưỡng ổn
  bistable relay
  rơle lưỡng ổn
  bistable trigger circuit
  mạch trigơ lưỡng ổn
  lưỡng ổn định
  lưỡng bền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X