• /blæbə/

  Thông dụng

  Cách viết khác blab

  Danh từ

  Như blab

  Động từ

  Bép xép, tiết lộ bí mật

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X