• /rætl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái trống lắc, cái lúc lắc (đồ chơi trẻ con)
  (động vật học) vòng sừng (ở đuôi của rắn chuông)
  (thực vật học) cây có hạt nổ tách (khi quả chín)
  Tiếng nổ lốp bốp; tiếng lách cách, tiếng lạch cạch (của cánh cửa, xe bò...); tiếng lộp bộp (mưa...)
  the rattle of shutters
  tiếng cánh cửa chớp rung lạch cạch
  Tiếng rầm rầm, tiếng huyên náo
  Tiếng nấc hấp hối ( (cũng) dealth rattle)
  Chuyện huyên thiên, chuyện ba hoa; người lắm lời, người hay nói huyên thiên

  Nội động từ

  Kêu lách cách, kêu lạch cạch; rơi lộp bộp (mưa...)
  the windows rattled
  cửa sổ lắc lạch cạch
  Chạy râm rầm (xe cộ...)
  the tram rattled through the streets
  xe điện chạy rầm rầm qua phố
  Nói huyên thiên, nói liến láu

  Ngoại động từ

  Làm kêu lách cách, làm kêu lạch cạch; rung lách cách, khua lạch cạch...
  the wind rattles the shutters
  gió rung cánh cửa chớp kêu lạch cạch
  ( + off, out, away) đọc liến láu, đọc thẳng một mạch (bài học, bài diễn văn)
  to rattle off one's lesson
  đọc bài học một mạch
  Vội thông qua (một dự luật...)
  to rattle a bill through the House
  vội vã đem ra nghị viện thông qua một dự luật
  (từ lóng) làm hồi hộp, làm bối rối, làm lo sợ, làm lo lắng, làm ngơ ngác...
  Don't get rattled over it
  Đừng sợ gì, đừng có việc gì phải cuống lên
  to rattle up
  (hàng hải) kéo lên (neo)
  Làm vui lên, làm hăng lên, làm phấn khởi
  to rattle the sabre
  (nghĩa bóng) đe doạ gây chiến tranh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm sạch (vật đúc)

  Kinh tế

  đùi bò trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X