• /klæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng lách cách, tiếng lập cập, tiếng lọc cọc (guốc đi trên đường đá...)
  Sự hay nói, sự nhiều lời, sự bép xép
  stop your clack!; cut your clack!
  im!, ngậm miệng lại!, câm mồm đi!
  Tiếng tặc lưỡi
  Cái nắp van (bơm)

  Nội động từ

  Kêu lách cách, kêu lập cập, kêu lọc cọc
  Lắm lời, nhiều lời, lắm mồm, lắm miệng; nói oang oang
  Tặc lưỡi

  hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  cách van

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cái nắp
  nắp van
  sàn nâng
  van bướm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  click

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X