• /´bli:də/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người trích máu
  (y học) người dễ bị mất nhiều máu (dù chỉ bị vết thương nhỏ)
  Kẻ bòn rút, kẻ bóc lột, kẻ hút máu hút mủ
  you cunning bleeder!
  đồ xảo quyệt! quân xảo trá!

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cửa phóng khí

  Điện

  điện trơ bảo vệ

  Điện lạnh

  phân thế

  Kỹ thuật chung

  điện trở thoát

  Giải thích VN: Điện trở nối vào tự điện lọc để tụ điện phóng điện ra ngoài.

  điện trở trích
  ống chia

  Giải thích VN: Một ống đôi khi được ráp vào bộ tụ lỏng để chia chất làm lạnh lỏng cho chạy song song với dòng chảy chính.

  ống dẫn
  van bảo vệ
  van dầu
  van xả khí
  van xả

  Giải thích EN: A valve to drain off unwanted fluid or air from a tank or system. Giải thích VN: Một van dùng để xả chất lỏng hay khí không mong đợi từ bồn hay hệ thống.

  vòi dầu

  Kinh tế

  ống dẫn hơi ngưng tụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X