• Điện tử & viễn thông

  báo nhận chặn
  Maintenance Oriented group-blocking -acknowledgement (MBA)
  báo nhận chặn nhóm vì mục đích bảo dưỡng
  Software Generated Group Blocking Acknowledgement Message
  tin báo báo nhận chặn nhóm mạch do phần mềm tạo ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X